Podrobnosti záznamu

Název
    The geological position, sedimentary record and composition of the Tylicz Conglomerate (Late Eocene-Oligocene): stratigraphical and paleogeographical implications (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians)
Údaj o odpovědnosti
    Barbara Olszewska and Nestor Oszczypko
Autor
    Olszewska, Barbara
    Oszczypko, Nestor
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 61, no. 1
Strany
    p. 39-54
Rok
    2010
Poznámky
    3 obr., 6 tab. fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
    552
Skupina konspektu
    55
    56
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    eocén
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    jura
    konglomerát
    křída
    litostratigrafie
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    oblast snosová
    oligocén
    paleogén
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    sedimentace mořská
    trias
Geografické jméno
    Polsko jižní
Klíčové slovo
    Carpathians
    Composition
    Conglomerate
    Eocene-Oligocene
    Geological
    Implications
    Late
    Magura
    Nappe
    Outer
    Paleogeographical
    Polish
    Position
    Record
    Sedimentary
    Stratigraphical
    Tylicz
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 8. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012