Podrobnosti záznamu

Název
    The granite landscape of the Krumlovský les Forest, South Moravia. An example of a variety of structurals controls
Autor
    Migon, P.
    Roštínský, Pavel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian Geographical Reports
Svazek/č.
    Roč. 11, č. 1
Strany
    s. 36-44
Rok
    2003
Poznámky
    Překlad názvu: Žulový reliéf Krumlovského lesa na jižní Moravě. Příklad mnohotvárnosti strukturní kontroly krajiny
    Rozsah: 8
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    Bohemian Massif
    granite landforms
    hierarchy of structural controls
    Krumlovský les Upland
Klíčové slovo
    Controls
    Example
    Forest
    Granite
    Krumlovský
    Landscape
    Moravia
    South
    Structurals
    Variety
Abstrakt (česky)
   Krumlovský les je vyvýšeninou na jihovýchodním okraji Českého masivu tvořenou granitem prekambrického až mladopaleozoického stáří. Makro- i mikrotvary jeho reliéfu ukazují různé úrovně strukturní kontroly od projevů tektoniky, přes litologii až k puklinatosti. Morfologické hranice elevace jsou vázány na okrajové zlomy a celou vyvýšeninu je proto možno nejlépe považovat za hrásť. Slabě zvlněný ráz temenního povrchu, nízký počet skalních tvarů i malé rozměry izolovaných balvanů ve vrcholové části vyvýšeniny jsou spjaty s litologickými vlastnostmi podložního granitu, jeho silným rozpukáním a dlouhou historií jeho deformace. Z hierarchického uspořádání strukturní kontroly reliéfu je patrné, že puklinatost se uplatňuje především při vývoji menších tvarů.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012