Podrobnosti záznamu

Název
    The history of glaciation of the Łomnica Valley in Karkonosze as shown by the quartz grain surface micromorphology records
Další názvy
    Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu