Podrobnosti záznamu

Název
    The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic)
Další názvy
    Ichnologický záznam napříč hranicí křída/terciér v turbiditních sedimentech na Uzgruni (Morava, Česká Republika)
Autor
    Bubík, Miroslav
    Mikuláš, Radek
    Uchman, Alfred
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 55, č. 2
Strany
    9
Rok
    2005
Výraz tezauru
    ichnology, K/T boundary, ichnofabric, flysch, Carpathians
Klíčové slovo
    Across
    Boundary
    Cretaceous/Tertiary
    Czech
    Ichnological
    Moravia
    Record
    Republic
    Sediments
    Turbiditic
    Uzgruň
Abstrakt (česky)
   Hlubokomořské distální turbiditní polohy na Uzgruni neobsahují záznam změny diverzity a intenzity ichnofabric okolo KT hraničních vrstev. Chybí doklad jakékoli ekologické katastrofy, která by mohla být souviset s hraničním eventem. Producenti diskutovaných stop, jmenovitě Chondrites intricatus, Ch. targionii, Nereites irregularis, Ophiomorpha annulata, O. rudis , Palaeophycus tubularis, Planolites isp., Phycosiphon incertum , ??Rotundusichnium? zumayense, Taenidium isp., Thalassinoides isp. a Trichichnus isp., představují organismy nezávislé na změnách souvisejících s KT eventem.
Abstrakt (anglicky)
   The deep-sea, distal turbiditic layers at Uzgruň have recorded no significant change of diversity and intensity of ichnofabric around the KT boundary beds. There is no evidence of any ecological catastrophe that can be related to the KT event. The producers of the discussed trace fossils, namely Chondrites intricatus, Ch. targionii, Nereites irregularis, Ophiomorpha annulata, O. rudis , Palaeophycus tubularis, Planolites isp., Phycosiphon incertum , ??Rotundusichnium? zumayense, Taenidium isp., Thalassinoides isp., and Trichichnus isp. are rather independent of ecosystems that were influenced by the event.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014