Podrobnosti záznamu

Název
    The influence of river network arrangement on values of geotectonic indices (on the example of the Oslava River basin)
Údaj o odpovědnosti
    Michal Bíl, Zdeněk Máčka
Další názvy
    Vliv uspořádání říční sítě na hodnoty geotektonických indexů (na příkladu povodí Oslavy)
Autor
    Bíl, Michal
    Máčka, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian geographical reports
Svazek/č.
    Vol. 7, no. 1
Strany
    p. 13-17
Rok
    1999
Poznámky
    7 obr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Morav. geogr. Rep.
Klasifikační znak
    551.3
    556
Skupina konspektu
    55
    556
Předmětová skupina
    kontrola tektonická
    metoda matematická
    neotektonika
    orientace
    povodí
    řeka
    říční síť
    spád řeky
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Oslava (řeka)
Klíčové slovo
    Arrangement
    Basin
    Example
    Geotectonic
    Indices
    Influence
    Network
    Oslava
    River
    Values
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 10. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012