Podrobnosti záznamu

Název
    The influence of shape-forming factors on fold morphology in the Krkonoše crystalline complex
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Plamínek
Další názvy
    Vliv tvarotvorných faktorů na morfologii vrás v krkonošském krystaliniku
Autor
    Plamínek, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Vol. 35, no. 2
Strany
    s. 197-202
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    model matematický
    statistické charakteristiky
    vrása
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Complex
    Crystalline
    Factors
    Fold
    Influence
    Krkonoše
    Morphology
    Shape-forming
Abstrakt (česky)
   Proměřením tvaru 8681 vrás krkonošského krystalinika autor zjistil úzkou souvislost mezi sevřeností vrás a kompetencí vrásněných hornin. Sevřenost vrás souvisí také s relativní prostorovou orientací vrás. Symetrie vrás je nerostoucí funkcí jejich sevřenosti, kdežto angularita vrás se projevuje jako neklesající funkce sevřenosti. Těsné vztahy existují mezi angularitou vrás a petrografickým složením a anizotropií vrásněných hornin. Anizotropie, daná hustotou foliace, do velké míry rozhoduje o výběru morfologie vrás mezi "oblou" a "zalomenou".
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012