Podrobnosti záznamu

Název
    The influence of soil reclamation constructions on hydrologic processes in a drainage basin used for agriculture
Další názvy
    Vliv hydromelioračních staveb na hydrologické procesy v zemědělsky využívaném povodí