Podrobnosti záznamu

Název
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
Autor
    Burian, Miloš
    Dobešová, Irena
    Skřivan, Petr
    Špičková, Jitka
    Vach, Marek
Konference
    Acid Rain 2005. International Conference on Acid Deposition (7. : 12.06.2005-17.06.2005 : Prague, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition. Conference Abstracts
Strany
    s. 132-132
Poznámky
    Projekt: GA205/04/0060, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Vliv velkolomu Čertovy schody na chemické složení srážek a atmosférickou depozici
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Bohemian Karst
    precipitation chemistry
    trace metals
Klíčové slovo
    Atmospheric
    Chemistry
    Čertovy
    Deposition
    Influence
    Limestone-quarry
    Precipitation
    Schody
Abstrakt (česky)
   V letech 1997-2004 byly odebírány vzorky atmosférické depozice v oblasti Českého krasu v blízkosti velkolomu Čertovy schody (30 km, JZ od Prahy, Střední Čechy). Ve vzorcích odebíraných v měsíčním intervalu byly analyzovány hlavní ionty (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, F, Cl, NO3-, HCO3-, SO42-) a stopové kovy (Fe, Zn, Pb, As, Sr, Cd, AI, Cr). Sledovaná oblast je silně ovlivněna lokálními emisními zdroji - těžbou a zpracováním vápenců. Tento vliv se odráží ve zvýšených hodnotách pH srážek a vyšších koncentracích prvků a iontů obsažených v těžené a zpracovávané hornině.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012