Podrobnosti záznamu

Název
    The influence of vegetation cover development on the resources of surface- and groundwater storage
Další názvy
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody