Podrobnosti záznamu

Název
    The long-term succession of cladoceran fauna and palaeoclimate forcing: a 14,600 - year record from Plešné Lake, the Bohemian Forest
Další názvy
    Dlouhodobý záznam fauny perlooček a paleoklimatické vlivy - 14600 let dlouhý profil z Plešného jezera
Autor
    ,
    Fott, Jan
    Kopáček, Jiří
    Majer, Vladimír
    Pražáková, Miroslava
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Biologia
Svazek/č.
    Roč. 61/Suppl, č. 20
Strany
    13
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Cladocera, palaeolimnology, lake sediment, climate change, Plešné Lake, Bohemian Forest
Klíčové slovo
    14,600
    Bohemian
    Cladoceran
    Fauna
    Forcing
    Forest
    Lake
    Long-term
    Palaeoclimate
    Plešné
    Record
    Succession
    Year
Abstrakt (česky)
   Záznam zbytků perlooček byl analyzován v profilu Plešného jezera, který pokrývá periodu od nejstaršího Dryasu dodnes. Zbytky Alona quadrangularis a Chydorus sphaericus se objevují v nejstarších vrstvách. Bosmina longispina a Daphnia cf. pulicaria se objevují o 400 let později. Nejdůležitější změna se odehrála ~10500 let BP a kulminovala okolo 10300 let BP s odlesněním, ktré způsobilo i pokles pH v jezeře. Bosmina longispina a Daphnia cf. pulicaria vymizely, produkce zbytků poklesla ale biodiversita se zvýšila. Od 5000 cal. BP pH kontinuálně klesá, poslední pokles byl způsoben Malou dobou ledovou a emisemi S z hutnění kovů. Souičasná acidifikace je způsobena emisemi S a N ve 20. století
Abstrakt (anglicky)
   A record of cladoceran remains was analysed in core from Plešné Lake. The core covered the time period from the Oldest Dryas to the present. Remains of Alona quadrangularis and Chydorus sphaericus occurred in the oldest layers. Bosmina longispina and Daphnia cf. pulicaria appeared about 400 years later. The most important change in cladoceran fauna occurred at ~10.5 kyr BP and culminated with afforestation around 10.3 kyr BP. The domination of Bosmina longispina lasted for ~250 years. The afforestation occurred concurrently with a decrease in lake pH. Bosmina longispina and Daphnia cf. pulicaria disappeared, production of cladoceran remains decreased, but biodiversity increased. Since ~5 cal. kyr BP, the inferred pH continuously decreased. The final decline was likely caused by cooling during the Little Ice Age and by sulphur emissions from ore smelting. The recent acidification and impoverishment of aquatic fauna was brought about by emissions of sulphur and nitrogen compounds in the
   20th century.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014