Podrobnosti záznamu

Název
    The mantle rocks of the Dyje massif and their relation to the Moravicum and Brunovistulicum
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Hájek
Další názvy
    Horniny pláště dyjského masívu a jejich vztah k moraviku a brunovistuliku
Autor
    Hájek, Tomáš
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Vol. 35, no. 3
Strany
    s. 251-259
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    brunnie
    drobná tektonika
    migmatit
    moravikum
    petrografie
    rula
    tektonika
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Dyjský masiv
Klíčové slovo
    Brunovistulicum
    Dyje
    Mantle
    Massif
    Moravicum
    Relation
    Rocks
Abstrakt (česky)
   Silně tektonizované zbytky krystalinického pláště jsou zařazeny do brunovistika. Jejich styk s fylitovými horninami lukovské jednotky moravika je tektonický a může být přesmykového charakteru, jako ekvivalent dřínovského přesmyku ve svratecké klenbě.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012