Podrobnosti záznamu

Název
    The metal-rich part of the Co-Ni-P system at 800?C
Další názvy
    Kovem bohatá část soustavy Co-Ni-P při 800 ?C.
Autor
    Drábek, Milan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    European Journal of Mineralogy
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 18
Strany
    6
Rok
    2006
Výraz tezauru
    phase relations, phosphides, Co, Ni, P
Klíčové slovo
    800?C
    Co-Ni-P
    Metal-rich
    System
Abstrakt (česky)
   Fázové vztahy v kovy bohaté části soustavy Co-Ni-P byly studovány v zatavených, evakuovaných kamenných trubicích. V soustavě bylo identifikováno pět binárních fází: Co2P, Ni2P, Ni12P5, Ni5P2, Ni3P a pět ternárních pevných roztoků: (Co1-x, Nix)3P, ë1-(Ni1?xCox)2P (hexagonální), ë2-Co1?xNix)2P (ortorombický),(Co1-x,Nix)12P5 a (Co1-x,Nix)5P2. Kobalt má významný vliv na strukturu Ni-Co fosfidů.
Abstrakt (anglicky)
   The metal-rich portion of the Co-Ni-P system was studied experimentally at 800 °C by means of evacuated silica glass tube technique. Five binary phases: Co2P, Ni2P, Ni12P5, Ni5P2, Ni3P and five ternary phosphides solid solutions: (Co1-x, Nix)3P, ?1-(Ni1-xCox)2P (hexagonal), ?2-Co1-xNix)2P (orthorhombic),(Co1-x,Nix)12P5 and (Co1-x,Nix)5P2 were found to be stable in the system. Cobalt has a significant influence on the structure of (Ni,Co)2P solid solutions and, therefore, cobalt contents might change the crystal structure of naturally occurring phosphides with the Ni/P = 2:1 ratio. Ni-rich, cobalt-containing phosphides with the Ni/P ratio = 3:1 and 2:1, isotypic with minerals schreibersite and barringerite, could possibly be found in meteorites. Likewise, phosphides with Ni/P ratio = 12:5 and 5:2 may possibly be found, but in close association with natural Ni-rich phosphides.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014