Podrobnosti záznamu

Název
    The metamorphic zonal pattern in the Moldanubicum of the NW part of the Šumava Mts., Královský hvozd unit
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Vejnar
Autor
    Vejnar, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 66, č. 3
Strany
    s. 129-140
Rok
    1991
Poznámky
    7 obr.
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    geochronologie
    kontaktní metamorfóza
    metamorfismus
    metamorfóza regionální
    silikáty
    šumavské moldanubikum
    zónografie
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Hvozd
    Královský
    Metamorphic
    Moldanubicum
    Mts
    NW
    Pattern
    Šumava
    Unit
    Zonal
Abstrakt (česky)
   Nejstarší stádium metamorfního vývoje má středotlaký charakter s prográdním uspořádáním metamorfních zón, navzájem oddělených izográdami staurolitu, kyanitu a sillimanitu I. Druhé stádium se uplatnilo za podmínek nízkých tlaků, prográdní zóny tohoto stádia jsou charakterizovány přítomností K-živce a cordieritu. V hlubších úrovních těchto zón se se stoupající intenzitou uplatňuje metatexe. Třetí stádium má kontaktní charakter a je provázeno krystalizací andalusitu, cordieritu II a prizmatického sillimanitu III. Čtvrté stádium je prezentováno regresní krystalizací chloritu a muskovitu. Publikovaná K-Ar ze slíd se pohybují kolem hodnoty 330 mil. let, která je interpretována jako minimální stáří druhého stádia regionální metamorfózy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012