Podrobnosti záznamu

Název
    The microfacies of limestones of the Ludlow-Přídolí boundary at selected localities in the Barrandian area
Další názvy
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu (12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu