Podrobnosti záznamu

Název
    The middle and upper Triassic of the Stratenská hornatina Mts. and its relation to the Triassic of the Slovak karst Silica nappe (the west Carpathians Mts., Slovakia)
Údaj o odpovědnosti
    Ján Bystrický
Autor
    Bystrický, Ján
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 33, no. 4
Strany
    p. 437-462
Rok
    1982
Poznámky
    3 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    551.7
Skupina konspektu
    551
Klíčové slovo
    Carpathians
    Hornatina
    Karst
    Middle
    Mts
    Nappe
    Relation
    Silica
    Slovak
    Slovakia
    Stratenská
    Triassic
    Upper
    West
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 7. 2014
Datum importu
    12. 9. 2014