Podrobnosti záznamu

Název
    The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodusin - Bozetice at Milevsko
Další názvy
    Mineralogický výzkum mangano-fosfátových kůr z oblasti Hodušín - Božetice u Milevska
Autor
    Brož, Miroslav
    Kovářová, Miloslava
    Linhartová, Marcela
    Losos, Zdeněk
    Vávra, Václav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Geodynamica et Geomaterialia
Svazek/č.
    Roč. 4, č. 2
Strany
    13
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Czech Republic, Moldanubicum, Hodusin, Bozetice, variegated rock group of Susice and Votice, apatite, phosphates, weathering crusts, Mn-minerals
Klíčové slovo
    Bozetice
    Crusts
    Hodusin
    Manganese-phosphate
    Milevsko
    Mineralogical
    Region
    Research
Abstrakt (česky)
   Předložená práce se zabývá mineralogickým a chemickým rozborem zvětralinových kůr, bohatých na fosfor a mangan z lokality Hodušín-Božetice u Milevska. Lokalita se nachází ve střední části sušicko-votické pestré skupiny moldanubika. Z použitých analytických metod určování minerálních fází (mikroskopie, XRD-prášková analýza, infračervená spektroskopie/IR/, katodoluminiscence a EDX-analýza) přinesla nové výsledky zvláště infračervená spektroskopie. Na složení zvětralinových kůr se podílí zejména apatit (náleží skupině karbonátapatitu CarHap typu B - dahllit) a manganové minerály /Mn-minerály/ (masivní agregáty černé barvy byly určeny jako psilomelan, jehlicovité agregáty tvoří pravděpodobně špatně rekristalizovaný psilomelan). Rozvětralá hornina se skládá ze směsi jílových minerálů, kalcitu a reliktu původních minerálů. Z primárních minerálů byl zjištěn křemen, K-živec, albit, diopsid a rutil. Původ Mn-P mineralizace ve zvětralinových kůrách nelze jednoznačně určit.
Abstrakt (anglicky)
   A mineralogical study of the weathering crusts rich in P and Mn from the locality Hodusin - Bozetice at Milevsko is presented. The locality belongs to the central part ofthe variegated group of Sisice and Votice in the Moldanubian Unit. From the analytical methods used, the IR-spectroscopy yielded satisfactory results. The main crust components subjected to weathering are apatite (of a CarHap B - dahlite type) and Mn-minerals (massive black psilomelane, the needle-aggregates propably comprise a poorly recrystallized psilomelane).Disintegrated rocks consist of a mixture of clay minerals, calcite and relicts of primary minerals (quartz, K-feldspars, albite, pyroxene and rutile). The origin and the source material of these crusts rich in P and Mn can not be unambiguously determined. Apatites without CL-effects indicate that the weathering crusts have originated in a strongly oxidative environment.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014