Podrobnosti záznamu

Název
    The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst
Autor
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geologica 37
Svazek/č.
    Roč. 37, č. 1
Strany
    5
Rok
    2001
Výraz tezauru
    corrosion
    destruction
    dripping water
    Moravian Karst
    straw stalactites
    texture
Klíčové slovo
    Destructed
    Karst
    Mineralogical
    Moravian
    Stalactites
    Straw
    Study
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012