Podrobnosti záznamu

Název
    The monitoring of seismic events in the East Sudety Mts. in period 2000-2001
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Kaláb, Jaromír Knejzlík
Další názvy
    Monitorování seizmických jevů v oblasti východních Sudet v období 2000-2001
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Svazek/č.
    No. 20
Strany
    p. 105-110
Rok
    124
Poznámky
    2 obr., 1 fot., 14 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Předmětová skupina
    geologie regionální
    hornoslezská pánev
    měření seizmické
    moravskoslezská oblast
    seizmicita
    seizmická stanice
    signál teleseismický
    zemětřesení
    zemětřesení indukované
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    2000-2001
    East
    Events
    Monitoring
    Mts
    Period
    Seismic
    Sudety
Abstrakt (anglicky)
   Natural and induced seismic events were studied in the context of the project of GAČR No. 205/01/0480. Digital seismic signal recorder PCM3-EPC equipped with embedded PC and data telemetry via GSM modem was designed by the Institute of Geonics of AS CR for application at three-component surface seismic stations. We use data recording on ZIP 100 MB floppy disc which has a sufficient capacity and enables an express changing without breakdown of operation. With GSM modem and communication program pcAnywhere of SYMANTEC company we have succeeded to achieve telemetric data transmission. There were tested five new places for installation of seismometers from 2000. At present, we have in operation two permanent seismic stations. Both stations have sensors located on basement of cellars castles Raduň near Opava and Jánský Vrch near Javorník. Temporary stations were situated in Staré Město and Červený Důl near Javorník, seismic station in Janov continues monitoring till now.
   All our stations were working in triggered regime, so we don't have a continuous record. The large number of seismic events registered by our stations may be divided into following groups: local natural seismic events (very weak intensity), events induced by quarry blasts and/or other human activities in monitored area, events induced by mining activities in the Czech and Polish part of the Upper Silesian Coal Basin (hard coal mines) and in the Lubin area (Polish cooper mines), and unidentified parts of teleseismic events, as well
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012