Podrobnosti záznamu

Název
    The morphotectonics of the eastern marginal slope of the Ropice-range (The Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Pánek, Roman Duras
Další názvy
    Morfotektonika východního okrajového svahu Ropického hřebene (Moravskoslezské Beskydy)
Autor
    Duras, Roman
    Pánek, Tomáš, 1977-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian geographical reports
Svazek/č.
    Vol. 10, no. 2
Strany
    p. 20-27
Rok
    2002
Poznámky
    4 obr., 2 fot.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Morav. geogr. Rep.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.2
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    brázda
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    měření geoelektrické
    morfostruktura
    neotektonika
    slezská jednotka
    zlomový sráz
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravskoslezské Beskydy-Ropice
Klíčové slovo
    Beskydy
    Eastern
    Marginal
    Moravskoslezské
    Morphotectonics
    Mts
    Ropice-range
    Slope
Abstrakt (anglicky)
   The article evaluates morphotectonic situation in the area of the Ropice-range in the Moravskoslezské Beskydy Mts. Special attention is paid to the eastern marginal parts of the area alongside the border with a tectonic depression of the Jablunkovská brázda Furrow where chosen tectonic landforms are studied by geomorphological and geophysical methods. On the base of detailed geomorphological and geophysical analysis the presence of Quaternary tectonic movements within the area is stated
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012