Podrobnosti záznamu

Název
    The origin of magnetic spheroidal microparticles in soils of the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Reif
Autor
    Reif, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 65, č. 4
Strany
    s. 201-210
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    hlavní prvky
    instrumentální metody
    krušnohorské krystalinikum
    popel
    půdy
    statistické charakteristiky
    životní prostředí
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Jezeří
Klíčové slovo
    Czechoslovakia
    Hory
    Krušné
    Magnetic
    Microparticles
    Mts
    Origin
    Soils
    Spheroidal
Abstrakt (česky)
   V humusovém půdním horizontu 'A' na lokalitě Jezeří v Krušných Horách byly zjištěny magnetické sféroidální mikročástice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012