Podrobnosti záznamu

Název
    The origin of red Barrandian limestones of the Praha Formation: Contribution to the discussion (Lower Devonian, Czech Republic)
Další názvy
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav