Podrobnosti záznamu

Název
    The origin of tectonic lineation in extensional basins: Combined neutron texture and magnetic analyses on "undeformed" clays
Autor
    Chadima, Martin
    Cifelli, F.
    Hansen, A.
    Hirt, A. M.
    Mattei, M.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Earth and Planetary Science Letters
Svazek/č.
    Roč. 235, 1-2
Strany
    s. 62-78
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Původ tektonické lineace v extenzních pánvích: kombinace neutronové texturní goniometrie a magnetických metod použitá na "nedeformovaných" jílovcích
    Rozsah: 17 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    anisotropy of magnetic susceptibility
    extensional tectonic
    neutron texture analysis
Klíčové slovo
    Analyses
    Basins
    Clays
    Combined
    Extensional
    Lineation
    Magnetic
    Neutron
    Origin
    Tectonic
    Texture
    Undeformed
Abstrakt (česky)
   Původ magnetické lineace (anizotropie magnetické susceptibility) v jílovcích z extenzních pánví jižní Itálie byl studován kombinací magnetických a mineralogických metod texturní analýzy. Pro odlišení ferromagnetického a paramagnetického příspěvku k magnetické anizotropii byla prováděna měření magnetické susceptibility v nízkém a vysokém poli a za nízké teploty. Přednostní orientace bazálních ploch chloritu jakožto hlavního nositele magnetické anizotropie byla měřena pomocí neutronové texturní goniometrie. Orientace magnetické lineace je vázána na prostorové uspořádání bazálních ploch chloritu a leží paralelně jejich společné ose.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012