Podrobnosti záznamu

Název
    The outcrop of the Silurian rocks in the Repešský žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava
Další názvy
    Výchoz silurských hornin v Repešském žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava