Podrobnosti záznamu

Název
    The precise position and structure of the Basal Chotec Event: lithological, MS-and-GRS and geochemical characterisation of the Emsian-Eifelian carbonate stratal successions in the Prague Syncline (Tepla-Barrandian unit, central Europe)
Autor
    Frána, Jaroslav
    Hladil, Jindřich
    Koptíková, Leona
    Slavík, Ladislav
Konference
    Subcommission on Devonian Stratigraphy and IGCP 499 Devonian Land Sea Interaction (09.09.2007-17.09.2007 : Eureka, Spojené státy americké)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Subcommission on Devonian Stratigraphy and IGCP 499 Devonian Land Sea Interaction, Eureka
Strany
    S. 55-57
Poznámky
    Projekt: KJB307020602, GA AV ČR
    Překlad názvu: Přesná pozice a struktura bazálního chotečského eventu: litologická, MS-a-GRS a geochemická charakterizace ems-eifelských karbonátových vrstevních sledů v pražském synklinoriu (tepelsko-barrandienská jednotka, střední Evropa)
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Basal Chotec Event
    gamma-ray spectrometry
    geochemistry
    magnetic susceptibility
    palaeoenvironment
Klíčové slovo
    Basal
    Carbonate
    Central
    Characterisation
    Chotec
    Emsian-Eifelian
    Europe
    Geochemical
    Lithological
    MS-and-GRS
    Position
    Prague
    Precise
    Stratal
    Structure
    Successions
    Syncline
    Tepla-Barrandian
    Unit
Abstrakt (česky)
   Příspěvek je věnován detailnímu magnetosusceptibilitnímu (MS) a gamaspektrometrickému záznamu bazálního chotečského eventu v blízkosti hraničního intervalu ems-eifel. Podložní třebotovské i nadložní chotečské vápence představují uloženiny turbiditních proudů. Třebotovské vápence reprezentují distální facie s dominancí bioklastického/pelagického materiálu, chotečské byly uloženy v prostředí s větší dynamikou a výrazně vyšším podílem litoklastického materiálu (kalcilutity/kalkarenity). V těsné blízkosti báze chotečského eventu dochází ke změně poměru Th/U (z Th/U>1 na Th/U <1). Tato změna odráží nejspíše snížení přínosu atmosférického prachu a změny ve vodním sloupci polouzavřených oceánských pánví. Z eustatického hlediska vykazuje bazální chotečský event podobnosti s dalšími devonskými eventy, na které jsou vázány černé břidlice. Dochází k rychlému pádu a vzestupu mořské hladiny. Tento rozkmit s velkou amplitudou je doprovázen "převráceným" záznamem hodnot MS.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012