Podrobnosti záznamu

Název
    The present state of airborne geophysics in Czechoslovakia
Údaj o odpovědnosti
    Karel Dědáček, František Janák
Další názvy
    Současný stav letecké geofyziky v ČSSR
Autor
    Dědáček, Karel, 1946-
    Janák, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Č. 1
Strany
    s. 13-25
Rok
    1988
Poznámky
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    Český masiv
    gama-spektroskopie
    letecká měření
    magnetometr
    mapa geofyzikální
    měření letecké
    spektrometrie
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    Airborne
    Czechoslovakia
    Geophysics
    Present
    State
Abstrakt (česky)
   Autoři charakterizují přístrojové vybavení, používané v leteckém geofyzikálním mapování u nás. Dále je uvedena metodika zpracování naměřených dat (postup zpracování, stanovení anomálního magnetického pole a koncentrací radioaktivních prvků) s ukázkou výsledků na výseku mapy. Je podán přehled dosud změřených oblastí v měřítku 1:25 000 v letech 1976 - 1986.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012