Podrobnosti záznamu

Název
    The presumed Teplá-Barrandian/Moldanubian terrane boundary in the Orlica Mountains (Sudetes, Bohemian Massif): structural and petrological characteristics
Údaj o odpovědnosti
    Stanisław Mazur, Paweł Aleksandrowski, Jacek Szczepański
Další názvy
    Magmatic and metamorphic evolution of the Variscan orogenic crust (Variant.)
Autor
    Aleksandrowski, Paweł
    Mazur, Stanisław
    Szczepański, Jacek
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Lithos
Svazek/č.
    Vol. 82, no. 1-2
Strany
    p. 85-112
Rok
    2005
Poznámky
    7 obr., 3 diagr., 5 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Lithos
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    55
    552
Předmětová skupina
    amfiboly
    biotit
    bohemikum
    chemismus minerálů
    deformace
    geologie strukturní
    granáty
    metamorfika
    metamorfóza
    moldanubikum
    muskovit
    novoměstské fylity
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    paleozoikum
    plagioklasy
    podmínky P-T
    proces polyfázový
    rulový dóm
    tektonika extenzní
    terán
    vrásnění variské
    zóna střižná
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Nové Město nad Metují (Náchod, Nové Město nad Metují)
    Olešnice v Orlických horách (Rychnov nad Kněžnou, Dobruška)
    Orlické hory
    Polsko - jihozápad
    Rychnov nad Kněžnou
Klíčové slovo
    Bohemian
    Boundary
    Characteristics
    Massif
    Mountains
    Orlica
    Petrological
    Presumed
    Structural
    Sudetes
    Teplá-Barrandian/Moldanubian
    Terrane
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012