Podrobnosti záznamu

Název
    The principle of frozen evolution and its manifestation in the fossil record: the brachiopod genus Aegiromena Havlíček, 1961 (Upper Ordovician, Czech Republic)
Autor
    Mikuláš, Radek
Konference
    Paleontological Workshop Held in Honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc (17.10.2008-18.10.2008 : Plzeň, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Paleontological Workshop Held in Honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. : (9.4.1940-10.1.2007) : Plzeň, 17th and 18th October 2008
Strany
    S. 32-38
Poznámky
    Projekt: IAA304130601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Princip zamrzlé evoluce a její projev ve fosilním záznamu: brachiopodi rodu Aegiromena Havlíček, 1961, ve svrchním ordoviku ČR
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    brachiopods
    frozen evolution
    Ordovician
Klíčové slovo
    1961
    Aegiromena
    Brachiopod
    Czech
    Evolution
    Fossil
    Frozen
    Genus
    Havlíček
    Manifestation
    Ordovician
    Principle
    Record
    Republic
    Upper
Abstrakt (česky)
   Sled paleopopulací ramenonožců rodu Aegiromena ve svrchním ordoviku Barrandienu vykazuje charakteristické prvky, které lze dobře objasnit aplikací koncepce tzv. zamrzlé evoluce. Počáteční rychlé změny morfologie vyvolané změnami substrátu dna v mělkém moři jsou vystřídány stabilitou morfologie a neschopností účelně reagovat na změny konzistence substrátu (objevují se už pouze drobné změny v konfiguraci svalových vtiskům nepatrné změny tvaru schránky a fluktuace velikosti jedinců); rod posléze vymírá ještě před nástupem drastických změn přírodního prostředí na hranici ordovik-silur.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012