Podrobnosti záznamu

Název
    The proposal of criteria for complex estimation of old dumps in the ore- and uranium mining districts. The example of the selected localities by Kutná Hora and by Příbram
Další názvy
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska