Podrobnosti záznamu

Název
    The provenance and structure of the outer part of the western sector of the Magura Flysch zone
Autor
    Adamová, Marie
    Franců, Juraj
    Hanžl, Pavel
    Krejčí, Oldřich
    Otava, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 50, č. x
Strany
    2
Rok
    1999
Klíčové slovo
    Flysch
    Magura
    Outer
    Provenance
    Sector
    Structure
    Western
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   The preliminary conclusion is that source area of the marginal part of the Magura Flysch Zone sediments is a basement equivalent to the Variscan consolidated margins of the Moldanubian area or Central Carpathians units.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014