Podrobnosti záznamu

Název
    The radiolarian research into Jurassic radiolarite sequences in the Western Carpathians
Údaj o odpovědnosti
    Ladislava Ožvoldová
Další názvy
    Výzkum radiolárií jurských radiolaritových vrstev Západních Karpat
Autor
    Ožvoldová, Ladislava
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    No. zvl.č.
Strany
    p. 18-33
Rok
    1997
Poznámky
    4 obr., 7 pl., 16 bibl.
    Slovenské resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura
    Radiolaria
    radiolarit
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Slovensko
    Velké Pavlovice (Břeclav)
Klíčové slovo
    Carpathians
    Jurassic
    Radiolarian
    Radiolarite
    Research
    Sequences
    Western
Abstrakt (anglicky)
   The radiolarian research into radiolarites was done in the Meliata Unit and the Silica Nappe (Inner Western Carpathians), the Krížna Nappe (Central Western Carpathians), the Pieniny Klippen Belt and the Flysch Carpathians (Outer Western Carpathians). The oldest microfauna was found in the Meliata Unit, the Silica Nappe and in the locality of Horné Srnie in the Pieniny Klippen Belt (UA Zone 6 - UA Zone 7 with the stratigraphical range middle Bathonian - early Callovian sensu Baumgartner et al. 1995). In the other localities the radiolarite horizon begins with the radiolarian microfauna, which can be assigmed to the UA Zone 8 (middle Callovian - early Oxfordian) (ibidem). In the Križna Nappe and the Pieniny Klippen Belt the top of the radiolarite horizon contained the microfauna correspondings with the UA zone 10 (late Oxfordian - early Kimmeridgian) (ibidem). In the Meliata Unit the youngest layers probably can be assigned to the late Callovian (?early Oxfordian)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012