Podrobnosti záznamu

Název
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep borehole and their surface analogues
Autor
    Šrein, Vladimír
    Šťastný, Martin
    Trčková, Jiřina
    Živor, Roman
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta geodynamica et geomaterialia
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 1
Strany
    s. 57-63
Rok
    2008
Poznámky
    Překlad názvu: Vztah mezi rulami z Kolského superhlubokého vrtu a jejich povrchovými analogy
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    gneisses
    Kola superdeep borehole
    surface analogues
Klíčové slovo
    Analogues
    Borehole
    Gneisses
    Kola
    Relationship
    Superdeep
    Surface
Abstrakt (česky)
   Bylo provedeno porovnání modální skladby a zrnitostních charakteristik, fyzikálních a mechanických vlastností vzorků rul z různých hloubek Kolského superhlubokého vrtu a jejich povrchových analogů.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012