Podrobnosti záznamu

Název
    The results of paleostress analyses in the eastern parts of the Nízký Jeseník and the Drahany Uplands
Údaj o odpovědnosti
    Josef Havíř
Autor
    Havíř, Josef, 1970-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 75, no. 1
Strany
    s. 27-32
Rok
    2000
Poznámky
    4 obr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    analýza geometrická
    analýza tektonická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    napětí
    vrásnění variské
    zlom
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Drahanská vrchovina
    Nízký Jeseník
Klíčové slovo
    Analyses
    Drahany
    Eastern
    Jeseník
    Nízký
    Paleostress
    Parts
    Results
    Uplands
Abstrakt (anglicky)
   The orientation of the principal paleostress axes were studied in the Culmian sediments in the eastern parts of the Nízký Jeseník area (the Moravice and the Hradec-Kyjovice Formations) and of the Drahany Uplands (the Myslejovice Formation). The paleostress analyses were based on the fault geometry investigation. Several different Variscan paleostress fields were computed. In the case of compressional stress fields with subvertical orientation of the maximum extension, the axis of maximum compression 1 were orientated from E-W to NW-SE, in south-eastern part of the Drahany Uplands up to NNW-SSE. In some cases, both the maximum compression axis and the maximum extension axis are orientated sub-horizontally. The axis of 1 was orientated NE-SW or E-W, axis of 3 was orientated NW-SE or N-S. But at one site (the site 26) in the eastern part of the Nízký Jeseník area the inverse orientation of the 1 axis and the 3 axis were also computed.
   The extensional paleostress fields were computed only in the Nízký Jeseník area. The maximum extension axes were orientated approximately E-W (in wide range of orientations from NW-SE up to NE-SW). The orientations of the tensile fracture and the quartz veins measured in the eastern part of the Nízký Jeseník area do not agree to this result. The facts discussed in the article indicate the generally Variscan age of the found compressional stress fields. The younger extensional fields are probably late-Variscan and they can reflect the gravitational collapse of the Variscan orogene
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012