Podrobnosti záznamu

Název
    The role of clay minerals in weathering process of building stones (agressive atmosphere of modern urban agglomerations)
Údaj o odpovědnosti
    Ludvík Čichovský
Další názvy
    Úloha jílové hmoty při zvětrávání stavebních kamenů (agresivní atmosféra moderních průmyslových aglomerací)
Autor
    Čichovský, Ludvík
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Svazek/č.
    Č. 2
Strany
    s. 181-208
Rok
    1990
Poznámky
    4 obr.,13 diagr.,3 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    acidita
    Český masiv
    kámen stavební
    mineralogie jílová
    minerály jílové
    sedimenty jílovité
    technologické zkoušky
    Západní Karpaty
    zkoušky technologické
    zvětrávání
Předmětová kategorie
    agresivita prostředí
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    Agglomerations
    Agressive
    Atmosphere
    Building
    Clay
    Minerals
    Modern
    Process
    Role
    Stones
    Urban
    Weathering
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012