Podrobnosti záznamu

Název
    The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian-Stephanian B) continental basins of the Czech Republic
Autor
    Bek, Jiří
    Dašková, Jiřina
    Drábková, J.
    Libertín, M.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Review of Palaeobotany and Palynology
Svazek/č.
    Roč. 152, 3-4
Strany
    s. 176-199
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA205/02/1121, GA ČR
    Projekt: GA205/94/1321, GA ČR
    Projekt: IAA3013902, GA AV ČR
    Překlad názvu: Sub-arborescentní plavuňovitá rostlina rodu Polysporia Newberry a její spory in situ (karbon, Pennsylvanian, Bolsovian-Stephanian B) z kontinentálních pánví České republiky
    Rozsah: 24 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Carboniferous
    Chaloneria
    Endosporites
    Expansisporites
    in situ spores
    Polysporia
    Triletisporites
    Valvisisporites
Klíčové slovo
    Basins
    Bolsovian-Stephanian
    Continental
    Czech
    Genus
    Lycopsid
    Newberry
    Pennsylvanian
    Polysporia
    Republic
    Spores
    Sub-arborescent
Abstrakt (česky)
   Na základě makromorfologie a spor in situ bylo studováno cca 50 fosilních kusů rodu Polysporia z Kladensko-rakovnické a Vnitrosudetské pánve. Stratigrafický rozsah zkoumaného materiálu je bolsov až stefan B. Jako nové druhy byly popsány Polysporia rothwellii sp. nov., P. drabekii sp. nov. and P. radvanicensis sp. nov. Polypsoria byla interpretována jako subarborescentní rostlina s hlavní osou, rozčleněnou na sterilní a fertilní zóny.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012