Podrobnosti záznamu

Název
    The tectonometamorphic evolution of the western part of the Teplá-Barrandian (Bohemian Massif, Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    G. Zulauf
Další názvy
    Evolution of Variscan (Hercynian) and comparable Palaeozoic orogenic belts. Abstracts (Variant.)
Autor
    Zulauf, G.
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Vol. 39, no. 1
Strany
    p. 125-126
Rok
    1994
Poznámky
    1 obr.
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Předmětová skupina
    deformace
    granitoidy
    konference
    metamorfismus
    paleozoikum
    proterozoikum
    tepelsko-barrandienská oblast
    vrásnění prekambrická
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Bohemian
    Czech
    Evolution
    Massif
    Republic
    Tectonometamorphic
    Teplá-Barrandian
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012