Podrobnosti záznamu

Název
    The underground gas storage near Příbram - a source of new information about granitoids of the Central Bohemian Pluton
Autor
    Breiter, Karel
    Domečka, Karel
    Janoušek, Vojtěch
    Sokol, A.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Svazek/č.
    Roč. 73, č. 4
Strany
    16
Rok
    2000
Výraz tezauru
    Bohemian Massif, Central Bohemian Pluton, granitoids, enclaves, geochemistry, petrology
Klíčové slovo
    About
    Bohemian
    Central
    Gas
    Granitoids
    Information
    Near
    New
    Pluton
    Příbram
    Source
    Storage
    Underground
Abstrakt (anglicky)
   The article presents petrologic and geochemical data obtained in the course of salvage investigation of unique three dimensional outcrop within artifical caverns of the underground gas storage (UGS) neat town of Příbram in years 1996-1998. Within the UGS, three major rock complexes have been distinguished: granite complex, tonalite complex and basic rocks. All rock types have been petrographically, geochemically and isotopically characterised.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014