Podrobnosti záznamu

Název
    The underground gas storage near Příbram - a source of new information about granitoids of the Central Bohemian Pluton
Údaj o odpovědnosti
    Adolf Sokol, Karel Domečka, Karel Breiter, Vojtěch Janoušek
Autor
    Breiter, Karel, 1956-
    Domečka, Karel
    Janoušek, Vojtěch, 1968-
    Sokol, Adolf
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 75, no. 2
Rok
    2000
Poznámky
    7 obr., 3 pl., 5 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    Český masiv
    geochemie izotopická
    granitoidy
    petrogeneze
    středočeský pluton
    vzácné zeminy
    zásobník podzemní
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Příbram
Klíčové slovo
    About
    Bohemian
    Central
    Gas
    Granitoids
    Information
    Near
    New
    Pluton
    Příbram
    Source
    Storage
    Underground
Abstrakt (anglicky)
   The article presents petrologic and geochemical data obtained in the course of salvage investigation of unique three dimensional outcrop within artificial caverns of the underground gas storage (UGS) near town of Příbram in years 1996-1998. The UGS is situated near NW contact of the Central Bohemian Pluton. Within the UGS, three major rock complexes have been distinguished: a. granite complex (granite to granodiorite), b. tonalite complex (tonalite to granodiorite), c. basic complex (quartz diorite to quartz gabbro). Basic rocks occur in three forms: i. large irregular bodies, ii. breccias of angular blocks cemented by tonalite, iii. mafic microgranular enclaves (MME). Chemically, all rock types are slightly metaluminous, calc-alkaline granitoids. Evolutionary trends of most chemical elements in tonalites and granites are nearly linear supporting origin of granite by fractionation of tonalic magma.
   The relatively variegated group of basic rocks shows trend different from that of tonalites and granites, and this fact supports its origin by independent fractionation of basic melt. The MME have the same chemical signature as basic rocks from large bodies, but modified by reactions with enclosing more acid rocks. The Sr-Nd isotopic data indicate that all acid and basic complexes shared a source with broadly similar geochemical and isotopic signature (CHUR-like mantle or metabasic rocks of deeper crust)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012