Podrobnosti záznamu

Název
    The upper Silurian Bivalvia dominated palaeocommunities succession of southwestern Sardinia - correlation with Perunica and the peri-Gondwanan regions of Europe
Další názvy
    Sled svrchnosilurských paleospolečenstev dominovaných mlži v jihozápadní Sardinii - korelace s Perunikou a perigondwanskými oblastmi Evropy
Autor
    Kříž, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Rendiconti della Societá Paleontologica Italiana
Svazek/č.
    Roč. 3, č. 1
Strany
    12
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Silurian, Sardinia, Perunica, peri-Gondwanan Europe, Bivalvia palaeocommunities.
Klíčové slovo
    Bivalvia
    Correlation
    Dominated
    Europe
    Palaeocommunities
    Peri-Gondwanan
    Perunica
    Regions
    Sardinia
    Silurian
    Southwestern
    Succession
    Upper
Abstrakt (česky)
   Sled silurských paleospolečenstev dominovaných mlži v jihozápadní Sardinii je korelován s Perunikou (pražská pánev, Čechy) a s ostatními perigondwanskými oblastmi (Montagne Noire a Armorický masiv, Francie a Karnské Alpy, Rakousko a Itálie). Mlži mají ve všech oblastech těsné vztahy a dokládají, že je opakující se facie hlavonožcových vápenců obsahující analogická a homologická mlžová společensta vyvinuta v sheinwoodu, spodním wenlocku, spodním gorstu a spodním ludfordu. Svrchnoludfordské hlavonožcové vápence jsou vyvinuty pouze v pražské pánvi.
Abstrakt (anglicky)
   The upper Silurian Bivalvia dominated palaeocommunities succession of Southwestern Sardinia is correlated with Perunica (Prague Basin, Bohemia) and the other peri-Gondwana regions (the Montagne Noire and Massif Armoricain, France and the Carnic Alps, Austria and Italy). Bivalvia are in all regions closely related and show that recurrent cephalopod limestone biofacies developed in Perunica and peri-Gondwana in the Silurian with the homologous and analogous Bivalvia dominated benthic communities.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014