Podrobnosti záznamu

Název
    The use of geophysical methods in geomorphological research in mountain areas
Další názvy
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí