Podrobnosti záznamu

Název
    The use of morphometric parameters in tectonic geomorphology (on the example of the Western Beskydy Mts)
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Pánek
Autor
    Pánek, Tomáš, 1977-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Svazek/č.
    Vol. 39, no. 1
Strany
    p. 111-126
Rok
    2004
Poznámky
    7 obr., 5 tab.
    Bibliografie na s. 125-126
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Klasifikační znak
    551.2
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    analýza sdružovací
    analýza statistická
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kenozoikum
    morfometrie
    morfostruktura
    neotektonika
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Západní Beskydy
Klíčové slovo
    Beskydy
    Example
    Geomorphology
    Morphometric
    Mts
    Parameters
    Tectonic
    Use
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 2. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012