Podrobnosti záznamu

Název
    Účasť inžinierskej geológie na tvorbe životného prostredia
Údaj o odpovědnosti
    Milan Matula, Rudolf Ondrášik
Autor
    Matula, Milan
    Ondrášik, Rudolf
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 7
Strany
    s. 193-197
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    antropogenní jevy
    geologie inženýrská
    mapa inženýrskogeologická
    normy
    ochrana přírody
    plánování územní
    regionální inženýrská geologie
    vlastnosti hornin
    životní prostředí
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Geológie
    Inžinierskej
    Prostredia
    Tvorbe
    Účasť
    životného
Abstrakt (česky)
   Výsledkem jednotného a systematického inženýrskogeologického průzkumu s ohledem na problematiku životního prostředí je přehledná inženýrskogeologická mapa Slovenské republiky 1 : 200 000 a základní inženýrskogeologické mapy 1 : 25 000 (resp. 1 : 10 000). Významným trendem v inženýrskogeologickém regionálním výzkumu je snaha o zvýšení exaktnosti popisu, klasifikace a hodnocení jevů a procesů geologického prostředí. Této snaze má pomoci nově připravovaný slovník inženýrské geologie a nová norma ČSN 72 1001, která sjednocuje a upřesňuje inženýrskogeologickou klasifikaci a popis hornin. Dobré výsledky přinesly multikriteriální metody hodnocení územních jednotek v inženýrskogeologických rajonizačních mapách. Kromě rajonizačních a speciálních map roste význam map zhodnocujících území, map geofaktorů životního prostředí aj. a návrhů profylaktických a rekultivačních opatření při projektování prací.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012