Podrobnosti záznamu

Název
    Údolní a říční terasy z morfotektonického pohledu
Údaj o odpovědnosti
    Radan Květ
Autor
    Květ, Radan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Svazek/č.
    Roč. 25, č. 3
Strany
    s. 33-52
Rok
    1988
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV
Předmětová skupina
    geomorfologie akumulačních oblastí
    hydrografie
    morfostruktura
    reliéf
    sedimentace fluviální
Klíčové slovo
    Morfotektonického
    Pohledu
    říční
    Terasy
    Údolní
Abstrakt (česky)
   Autor místo dosud převládajícího exogenetického konceptu zdůrazňuje endogenesi, t.j. uplatnění morfotektonického faktoru při vzniku erozních a akumulačních teras. Tektonické poměry druhotně ovlivňují procesy zvětrávání a odnosu. Půdorysné uspořádání říční sítě odráží vlastnosti geologického podloží. Morfotetktonika se významně uplatňuje v geografické praxi.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012