Podrobnosti záznamu

Název
    Údolní niva Dyje mezi Lednicí a Bulhary
Další názvy
    Flood plain of the Dyje River between Lednice and Bulhary
Autor
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    2
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Holocene, flood plaun, fluvial and wind blown sediments, subfosil soils, archaeology
Klíčové slovo
    Bulhary
    Dyje
    Lednicí
    Niva
    Údolní
Abstrakt (česky)
   Pokračovali jsme ve výzkumu údolní nivy Dyje mezi Lednicí a Bulhary se zvláštním zaměřením na fluviální a eolické sedimenty. Svrchnoholocenní silikátová půda (paternie) se vyvinula na fluviálních písčitých štěrcích pod opevněním z Velké Moravy v Pohansku u Nejdku. Půda obsahuje neolitickou a raně středověkou keramiku.
Abstrakt (anglicky)
   Flood plain of the Dyje River between Lednice and Bulhary
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014