Podrobnosti záznamu

Název
    Úkoly a činnost Ústavu pro výzkum rud v nejbližším období
Údaj o odpovědnosti
    Milan Doležil
Další názvy
    Tasks and activity of the Ore research Institute in the nearest future
Autor
    Doležil, Milan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Rudy
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 2
Strany
    s. 27-29
Rok
    1991
Poznámky
    3 fot., 1 tab.
Předmětová skupina
    ekologie
    netradiční suroviny
    organizace provozu
    suroviny netradiční
    úprava surovin
Klíčové slovo
    činnost
    Nejbližším
    Období
    Rud
    Úkoly
    Ústavu
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Ústav pro výzkum rud v nejbližším období prodělá zásadní restrukturalizaci. Počítá se s poklesem poptávky v oblasti rud, ale lze předpokládat, že provozovatelé ložisek Fe a Sb budou vyžadovat intenzifikační technologická opatření. Stabilní poptávka se předpokládá u magnezitu a dalších nerudných surovin, zvýší se aktivita v oblasti druhotných surovin, zejména kovů. Zvyšuje se podíl ekologicky zaměřené činnosti, např. odsiřování spalin, měřící techniky, v oblasti odpadních a hutních vod a likvidace a využití kalů. Výrazně se rozšiřuje zahraniční aktivita, resp. služby pro zahraniční partnery
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012