Podrobnosti záznamu

Název
    Úloha a využití nově certifikované seismologické stanice VRAC v rámci Mezinárodního monitorovacího systému CTBTO
Další názvy
    The Role of the Newly Certified Seismological Station VRAC in the Framework of the International Monitoring System of the CTBTO
Autor
    Havíř, Josef
    Otruba, Jan
    Švancara, Jan
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební
Svazek/č.
    Roč. 3, č. 2
Strany
    8
Rok
    2003
Výraz tezauru
    CTBT
    monitoring of nuclear explosions
    seismological station
Klíčové slovo
    Certifikované
    CTBTO
    Mezinárodního
    Monitorovacího
    Nově
    Rámci
    Seismologické
    Stanice
    Systému
    Úloha
    VRAC
    Využití
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012