Podrobnosti záznamu

Název
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
Údaj o odpovědnosti
    Milan Cuřín, Jan Čurda
Další názvy
    Role of the state geological survey in the remediation process of the ecological damages
Autor
    Cuřín, Milan
    Čurda, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 96-99
Rok
    2000
Poznámky
    2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    asanace podzemní vody
    Český masiv
    geologická služba
    hydrogeologie regionální
    legislativa
    střety zájmů
    studium environmentálních vlivů
    voda kontaminovaná
    voda podzemní
    voda povrchová
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Ekologických
    Geologické
    Ostraňování
    Procesu
    Služby
    Starých
    Státní
    Úloha
    Zátěží
    Zkušenosti
Abstrakt (anglicky)
   The current period of rapid privatisation of formerly state-owned enterprises is streamlined to achieve increased efficiency and productivity of market economies. Privatisation, when combined with appropriate government remediation programs, can lead to the cleanup of the purchased properties. Public funding of cleanups is subject, according to the Czech laws, to the supervision of the Ministry of the Environment of the Czech Republic, Department of Ecological Damages. The Czech Geological Survey has played an important consulting role for the Department of Ecological Damages since March 1999, when the first assessment reports of the so called Risk Analyses were completed. This article provides a short review of the most common drawbacks of those Risk Analyses and their modifications
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012