Podrobnosti záznamu

Název
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Hrádek
Další názvy
    The role of geomorphology in solution of the project: stability conditions in bridge and tunnel construction supporting systems in gravitational spreading stress fields
Autor
    Hrádek, Mojmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie
Strany
    s. 10
Poznámky
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    dopravní stavby
    geomorfologie regionální
    gravitační tektonika
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér Českého masivu
    miocén
    neotektonika
    paleomorfologie
    procesy geodynamické
    projekty
    reliéf
    stabilitní výpočty
    stabilní výpočty
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Ivančice (Brno-venkov)
    Nové Bránice (Brno-venkov)
Klíčové slovo
    Geomorfologie
    Gravitačního
    Mostních
    Nosných
    Polích
    Poměry
    Projektu
    Rozvolnění
    řešení
    Stabilitní
    Staveb
    Stressových
    Systémů
    Tunelových
    Úloha
    Zón
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 7. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012