Podrobnosti záznamu

Název
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Dadák, Zdeněk Falc, František Novák
Další názvy
    The administration of geological activities and exploration in the areas affected by the land sledes in 1997
Autor
    Dadák, Vladimír
    Falc, Zdeněk, 1945-
    Novák, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Strany
    s. 29
Poznámky
    1 tab.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    ekonomika
    geologická služba
    management
    politika
    povodeň
    sesuv
    stabilizace
Geografické jméno
    ČR
Klíčové slovo
    1997
    červenci
    Horninového
    Jako
    Katastrofálních
    MŽP
    Ochrany
    Odboru
    Povodní
    Prostředí
    Přímých
    Sesuvů
    Stabilizování
    Úloha
Abstrakt (anglicky)
   The extreme origin of land slides was a result of catastrophic rainfalls and flooding in July 1997 in Moravia and Southeast Bohemia. From 531 land slides registered 131 got a evaluation of III. category (worse endangerment) and on that particular sites immediate geological survey of impacts had started. The Czech government granted 20 mil. Kč from the state budget and addressed it for the survey and subsequent remediation. Division of the geological environment protection of MOE together with the experts of Czech Geological Survey were dealing professionally with this problem
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012