Podrobnosti záznamu

Název
    Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Kužílek, Petr Lochovský
Další názvy
    Contamination of the old sediment deposits in the Vltava River channel Praha-Podbaba
Autor
    Kužílek, Vladimír
    Lochovský, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 2
Strany
    s. 12-15
Rok
    2009
Poznámky
    1 obr., 2 diagr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 59, č. 4 (2009)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Klasifikační znak
    504.05
    556
Skupina konspektu
    504
    556
Předmětová skupina
    fosfor
    kovy těžké
    perzistentní organické polutanty
    řeka
    sedimentace fluviální
    sedimenty dna
    znečištění
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Praha (Česko)
    Vltava (Česko)
Klíčové slovo
    Kanálu
    Kontaminace
    Nánosů
    Plavebním
    Praha-Podbaba
    Sedimentových
    Starých
    Úroveň
    Vltavy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 6. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012