Podrobnosti záznamu

Název
    Úvaha nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
Další názvy
    Úvaha nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
Autor
    Hladil, Jindřich
    Melichar, Rostislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj České geologické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 2, č. leden
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Barrandian
    tectonics
Klíčové slovo
    Pojetí
    Poznámkami
    Pražského
    Příkrovovému
    Röhlicha
    Stavby
    Synklinoria
    Úvaha
Abstrakt (česky)
   Článek je diskusí mobilistických a fixistických argumentů. Tachlovická dislokace má charakter zlomu se stupňovitou geometrií, který odděluje sblížené násunové jednotky s odlišnými faciemi.
Abstrakt (anglicky)
   There are discussed mobilistic arguments vs. fixistic ideas. Tachlovice fault seems to be a fault with flat-ramp-flat geometry separated juxtaposed nappe units.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012